dissabte, 17 de febrer de 2007

ES REQUEREIXEN ANELLADORS PER A COLUMBRETES


El Grup Au d'Ornitologia de Castelló ha previst per enguany la realització de dues campanyes d'anellament a Columbrets durant els passos migratoris de primavera i tardor. Es pretén anellar tres mesos per estació de cara a cobrir la major part del pas. Es requereixen anelladors experts que es vulguin fer càrrec de l'estació en períodes d'una setmana o quinze dies. Els interessats podeu contactar amb Joan Castelló al tf. 654 500 644.