dijous, 8 de març de 2007

MIGRACIÓ POSTNUPCIAL A MASSAMAGRELL 2006

GRUP D'ANELLAMENT MARJAL DEL MORO.

"Migració postnupcial a Massamagrell - 2006"

Ximo Galarza, Juan Carlos Ibáñez y José Méndez
Presentem les dades del pas migratori postnupcial en una zona de l'Horta Nord (Massamagrell, València) Zona on predominen els tarongers. En concret, les dos xarxes de 18 m. estaven situades en un taronger abandonat.

El període que comprén l'estudi va de la 4a setmana de juliol a la 3a de novembre. Com a mínim s'ha fet una "eixida" per setmana (excepte la 1a setmana d'agost). Les xarxes han estat actives de 3 a 5h des de l'eixida del sol.

Les espècies analitzades són els migrants transaharians i presaharians. Ens hem centrat en els següents aspectes:

1) comparar la fenologia de pas entre els dos grups.

2) analitzar la fenologia de pas de cada espècie.

3) comparar la migració postnupcial amb la prenupcial en cada espècie.

1. Distinta fenologia de pas entre transaharians i presaharians

En la gràfica següent hem agrupat, per una banda, les captures de tots els migrants transaharians i, per l'altra, la dels presaharians. Hem comptabilitzat una jornada d'anellament per setmana (excepte la 1a d'agost que no vam poder anellar). Podem observar com els transaharians passen abans que els presaharians. Només coincideixen quan uns estan acabant el pas i els altres l'inicien.


MASSAMAGRELL. MIGRANTS TRANSAHARIANS

"Migració postnupcial a Massamagrell - 2006"

Capítol 2 Migrants transaharians.

Són ocells que crien a Europa i passen l'hivern a l'Àfrica tropical.

Hem capturat 9 espècies: Sylvia cantillans (93 ex.), Phylloscopus trochilus(54), Acrocephalus scirpaceus (9), Sylvia borin (4), Sylvia communis (3), Muscicapa striata (2), Phoenicurus phoenicurus (1),), Jinx torquilla (1), Merops apiaster (1). Enguany no hem capturat Ficedula hypoleuca. Cal comentar que per a Sylvia cantillans i Phylloscopus trochilus s'ha utilitzat reclam, la qual cosa ha incrementat notablement el nombre de captures en relació a anys anteriors.


Mesos de pas: finals de juliol, agost, setembre i part d'octubre.

Mes "estrela": setembre, on coincideixen totes les espècies i es fan més captures.

Captures globals per mesos i dades del període 1999-2006

Agost, gràcies a sylvia cantillans, i setembre són els mesos de més pas.

Anàlisi de cada espècie

Sylvia cantillans. Busquereta de garriga. (migrant)

Enguany, amb reclam, augment espectacular de captures. S’ha passat de10-20 a 93 captures.És la primera en passar. Pas de finals de juliol a principis d'octubre.Gruix de pas entre la 2ª setmana d'agost i la 2ª de setembre.

Predominen significativament els jóvens. Els adults han passat més tard.


El pas prenupcial és insignificant, amb captures només a l’abril. A més, si agafem les captures del període 1999-2006, es confirma plenament:

Phylloscopus trochilus. Mosquiter de passa. (migrant)

Enguany, amb reclam, augment important de captures. S’ha passat de10-25 a 53 captures.Pas de meitat d'agost a meitat d'octubre. Gruix de pas durant tot el setembre i 1ª setmana d'octubre. Pic de pas a principi de setembre.

Predomini dels jóvens. Estos i els adults passen alhora, però els adults han finalitzat el pas més prompte.


El pas prenupcial és més reduït. Es confirma també amb les dades del període 1999-2006.

Acrocephalus scirpaceus. Corrotxí. (migrant)

És migrant a la zona. Cria a la Marjal de Rafalell i Vistabella, a 1 km.El pas d'enguany s'ha produït entre la 4a setmana d'agost i la 2a d'octubre.

Predomini absolut dels jóvens.

El pas prenupcial és més reduït. Enguany cap captura.

Sylvia borin. Busquereta mosquitera. (migrant)És un migrant escàs a la zona. Enguany 4 captures El que cal destacar és que sempre les fem al setembre, com es veu en la taula de més avall.

Predomini absolut dels jóvens.
Encara que enguany hi ha 2 captures més en el pas postnupcial, predomina el pas prenupcial en el període 1999-2006.

Sylvia communis. Busquereta d’esbarzer (migrant)

La busquereta vulgar o d'esbarzer és un migrant escàs a la zona. Enguany 3 captures. Totes les fem al setembre, igual que ocorre amb Sylvia borin. Predomini absolut dels jóvens.Com ocorre amb Sylvia borin predomina el pas prenupcial durant 1999-2006.

Phoenicurus phoenicurus. Cua-roja reial (migrant)

És un migrant escàs a la zona. Només 1 captura la 1ª setmana d'octubre. Comparació.El pas prenupcial és més reduït.

Muscicapa striata. Papamosques. (migrant, estival)

El papamosques gris és un migrant-estival escàs a la zona. Mostrem en la següent taula els mesos d’estada a la zona, amb les captures de 2006 i del període 1999-2006.


Espècie que arriba al maig i se’n va al setembre.

Jynx torquilla. Formiguer.(migrant)

El formiguer és un migrant molt escàs. Més o menys 1 captura per any. 1 captura la 3ª setmana d'agost.


Comparació del pas postnupcial amb el prenupcial.

Ficedula hypoleuca. Blanqueta. (migrant)

És un migrant escàs. Encara que enguany no hem fet cap captura, mostrem en la següent taula les captures del període 1999-2006.

Fenologia migratòria semblant a sylvia borin i sylvia communis: pas prenupcial a l'abril-maig i postnupcial al setembre.

Merops apiaster, abellerol (migrant)

Enguany hem capturat el 1r exemplar (19-08-06). Es tracta d'un jove.Ximo Galarza, Juan Carlos Ibáñez y José Méndez

GRUP D'ANELLAMENT MARJAL DEL MORO

SVO

MASSAMAGRELL. MIGRANTS PRESAHARIANS

"Migració postnupcial a Massamagrell - 2006"

Capítol 3 Migrants presaharians.

Són ocells que crien a Europa i hivernen als països mediterranis.

Hem capturat 5 espècies: Phylloscopus collybita (206 ex), Sylvia atricapilla (41), Erithacus rubecula (27), Fringilla coelebs (4), Luscinia svecica (2). Hem utilitzat reclam en les dos primeres.

Mesos de pas: finals setembre, octubre i novembre.

Captures globals per mesos i dades del període 1999-2006. Octubre i, sobretot, novembre són els de més pas.

Phylloscopus collybita. Mosquiter comú (migrant, hivernant)

Amb reclam, augment espectacular de captures. S’ha passat de 40-70 a 206 captures.


A principis d'octubre ja el podem veure. Gruix de pas des de finals d'octubre. a tot novembre. Encara que no s'arreplega al gràfic, durant el mes de desembre hi ha hagut un descens molt significatiu. Es queda un grup d'hivernants.

Predomini dels jóvens. Estos i els adults passen alhora.
El pas prenupcial és mínim les dades del període 1999-2006 també ho confirmen.

Sylvia atricapilla. Busquereta de capell. (migrant, hivernant)

Amb reclam, augment de captures de 10-25 a 41.


Primers exemplars la 2a quinzena de setembre. Gruix de pas la 2a quinzena d'octubre. Enguany descens important al novembre. Es queda un grup hivernant.

Predomini dels jóvens. Estos i els adults han passat alhora.
Predomini de les femelles. Passen alhora els dos sexes.

Enguany el pas prenupcial ha sigut més reduït, en canvi, les dades del període 1999-2006 mostren un "equilibri" entre el dos passos.

Erithacus rubecula. Pit-roig. (migrant, hivernant)


Primers exemplars a meitat d'octubre. Pic de pas a principis de novembre. Després un descens i es queda un grup d'hivernants.

Predomini dels jóvens. Els adults han passat més tard.

El pas prenupcial enguany ha estat nul i si mirem el període 1999-2006 és molt insignificant.

Fringilla coelebs. Pinsà. (migrant, hivernant)


El pinsà és un migrant-hivernant amb poques captures (4). Es queda un reduït grup hivernant. En migració es veuen bons grups.

Totes les captures són femelles, igual que en el període 1999-2006.


El pas prenupcial ha estat nul. Només 1 captura de 1999 a 2006.

Luscinia svecica. Pit-blau. (migrant)És un migrant amb captures molt reduïdes (2). Un d'ells va ser anellat a Bèlgica el 10-09-06. El recuperàrem el 09-10-06, als 29 dies i després d'haver recorregut 1299 km.

Per ara cap captura en el pas prenupcial.
ANNEX

Ximo Galarza, Juan Carlos Ibáñez y José Méndez

GRUP D'ANELLAMENT MARJAL DEL MORO

SVO