dijous, 8 de març de 2007

MIGRACIÓ POSTNUPCIAL A MASSAMAGRELL 2006

GRUP D'ANELLAMENT MARJAL DEL MORO.

"Migració postnupcial a Massamagrell - 2006"

Ximo Galarza, Juan Carlos Ibáñez y José Méndez
Presentem les dades del pas migratori postnupcial en una zona de l'Horta Nord (Massamagrell, València) Zona on predominen els tarongers. En concret, les dos xarxes de 18 m. estaven situades en un taronger abandonat.

El període que comprén l'estudi va de la 4a setmana de juliol a la 3a de novembre. Com a mínim s'ha fet una "eixida" per setmana (excepte la 1a setmana d'agost). Les xarxes han estat actives de 3 a 5h des de l'eixida del sol.

Les espècies analitzades són els migrants transaharians i presaharians. Ens hem centrat en els següents aspectes:

1) comparar la fenologia de pas entre els dos grups.

2) analitzar la fenologia de pas de cada espècie.

3) comparar la migració postnupcial amb la prenupcial en cada espècie.

1. Distinta fenologia de pas entre transaharians i presaharians

En la gràfica següent hem agrupat, per una banda, les captures de tots els migrants transaharians i, per l'altra, la dels presaharians. Hem comptabilitzat una jornada d'anellament per setmana (excepte la 1a d'agost que no vam poder anellar). Podem observar com els transaharians passen abans que els presaharians. Només coincideixen quan uns estan acabant el pas i els altres l'inicien.