dijous, 8 de març de 2007

MASSAMAGRELL. MIGRANTS TRANSAHARIANS

"Migració postnupcial a Massamagrell - 2006"

Capítol 2 Migrants transaharians.

Són ocells que crien a Europa i passen l'hivern a l'Àfrica tropical.

Hem capturat 9 espècies: Sylvia cantillans (93 ex.), Phylloscopus trochilus(54), Acrocephalus scirpaceus (9), Sylvia borin (4), Sylvia communis (3), Muscicapa striata (2), Phoenicurus phoenicurus (1),), Jinx torquilla (1), Merops apiaster (1). Enguany no hem capturat Ficedula hypoleuca. Cal comentar que per a Sylvia cantillans i Phylloscopus trochilus s'ha utilitzat reclam, la qual cosa ha incrementat notablement el nombre de captures en relació a anys anteriors.


Mesos de pas: finals de juliol, agost, setembre i part d'octubre.

Mes "estrela": setembre, on coincideixen totes les espècies i es fan més captures.

Captures globals per mesos i dades del període 1999-2006

Agost, gràcies a sylvia cantillans, i setembre són els mesos de més pas.

Anàlisi de cada espècie

Sylvia cantillans. Busquereta de garriga. (migrant)

Enguany, amb reclam, augment espectacular de captures. S’ha passat de10-20 a 93 captures.És la primera en passar. Pas de finals de juliol a principis d'octubre.Gruix de pas entre la 2ª setmana d'agost i la 2ª de setembre.

Predominen significativament els jóvens. Els adults han passat més tard.


El pas prenupcial és insignificant, amb captures només a l’abril. A més, si agafem les captures del període 1999-2006, es confirma plenament:

Phylloscopus trochilus. Mosquiter de passa. (migrant)

Enguany, amb reclam, augment important de captures. S’ha passat de10-25 a 53 captures.Pas de meitat d'agost a meitat d'octubre. Gruix de pas durant tot el setembre i 1ª setmana d'octubre. Pic de pas a principi de setembre.

Predomini dels jóvens. Estos i els adults passen alhora, però els adults han finalitzat el pas més prompte.


El pas prenupcial és més reduït. Es confirma també amb les dades del període 1999-2006.

Acrocephalus scirpaceus. Corrotxí. (migrant)

És migrant a la zona. Cria a la Marjal de Rafalell i Vistabella, a 1 km.El pas d'enguany s'ha produït entre la 4a setmana d'agost i la 2a d'octubre.

Predomini absolut dels jóvens.

El pas prenupcial és més reduït. Enguany cap captura.

Sylvia borin. Busquereta mosquitera. (migrant)És un migrant escàs a la zona. Enguany 4 captures El que cal destacar és que sempre les fem al setembre, com es veu en la taula de més avall.

Predomini absolut dels jóvens.
Encara que enguany hi ha 2 captures més en el pas postnupcial, predomina el pas prenupcial en el període 1999-2006.

Sylvia communis. Busquereta d’esbarzer (migrant)

La busquereta vulgar o d'esbarzer és un migrant escàs a la zona. Enguany 3 captures. Totes les fem al setembre, igual que ocorre amb Sylvia borin. Predomini absolut dels jóvens.Com ocorre amb Sylvia borin predomina el pas prenupcial durant 1999-2006.

Phoenicurus phoenicurus. Cua-roja reial (migrant)

És un migrant escàs a la zona. Només 1 captura la 1ª setmana d'octubre. Comparació.El pas prenupcial és més reduït.

Muscicapa striata. Papamosques. (migrant, estival)

El papamosques gris és un migrant-estival escàs a la zona. Mostrem en la següent taula els mesos d’estada a la zona, amb les captures de 2006 i del període 1999-2006.


Espècie que arriba al maig i se’n va al setembre.

Jynx torquilla. Formiguer.(migrant)

El formiguer és un migrant molt escàs. Més o menys 1 captura per any. 1 captura la 3ª setmana d'agost.


Comparació del pas postnupcial amb el prenupcial.

Ficedula hypoleuca. Blanqueta. (migrant)

És un migrant escàs. Encara que enguany no hem fet cap captura, mostrem en la següent taula les captures del període 1999-2006.

Fenologia migratòria semblant a sylvia borin i sylvia communis: pas prenupcial a l'abril-maig i postnupcial al setembre.

Merops apiaster, abellerol (migrant)

Enguany hem capturat el 1r exemplar (19-08-06). Es tracta d'un jove.Ximo Galarza, Juan Carlos Ibáñez y José Méndez

GRUP D'ANELLAMENT MARJAL DEL MORO

SVO