dilluns, 27 d’agost de 2007

ELS GRUPS PIT ROIG Y EL ORNITOLOGIC L'ULLAL ANELLEN A PEGO-OLIVA.


Al parc natural de la marjal de Pego-Oliva durant els mesos d'agost i setembre es desnvolupa, per quart any consecutiu, la campanya d’anellament d'aus en migració post-nupcial, amb la finalitat de capturar, marcar i prendre dades de les aus que es detenen a la marjal o l'utilitzen durant les seves rutes de migració cap al sud després d'haver-se reproduït.


La Marjal de Pego-Oliva s'ha convertit en els últims anys en un centre d'interès en l'estudi de les migracions i la fenologia de les aus europees. La campanya d’anellament d'aus està organitzada pel Grup Ornitológic l’Ullal i el Grup d’anellament Pit-Roig, dintre del Programa de Voluntariat Ambiental (VOLCAM) de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani, i amb la col·laboració de la Conselleria de Medi ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.


Des de fa cinc anys existeix una estació permanent d’anellament coordinada per la Universitat de València en col·laboració amb els tècnics del parc natural. “L'estreta col·laboració entre el personal tècnic del parc, científics, els voluntaris i el contar amb el suport d'entitats com l'Universitat de València i la CAM permet que la Marjal de Pego-Oliva siga un centre de referència en l'estudi de les aus”. També s'ha comprovat l'arribada dels primers exemplars de xittxarra mostaxuda (Acrocephalus melanopogon) procedents d'Europa i s'espera que després de les primeres plutjes estivals comencen a arribar altres espècies migradores.


En anys anteriors ja es va justificar l'encertada elecció d'aquest Parc Natural per a la realització de la campanya, al capturar-se més de 3500 aus (1526 durant la campanya 2006). A Pego-Oliva sa torbat la millor població de xittxarra mostaxuda (Acrocephalus melanopogon) de la península ibèrica i l'única població nidificant de teuladí de canyar (Emberiza schoeniclus) al litoral valencià. Aquestes dues espècies sofrixen una greu reducció de les seves poblacions a la resta del territori nacional.


Es de senyalar que companys de la SVO són membres actius del Grup d’Anellament Pit Roig y altres estudien habitualment les aus al parc natural de Pego-Oliva.


Font: WEB Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Foto de José Llacer.